دستگاه خط کشی

دستگاه خط کشی خیابان ، جدول ، سالن ورزشی

اتوماسیون دستگاه خط کشی جاده ، جدول ، سالن ورزشی و خیابان  تمام اتوماتیک

در این پروژه کلیه تنظیمات بر روی صفحه نمایش LOGO زیمنس آورده شده است .

همچنین امکان اضافه شده LOGO TD به سیستم برای فرمان دادن از بیرون تابلو فراهم شده است .

منظور از تنظیمات کلیه پارامترهای این دستگاه است .

 

آمار

عضویت در خبرنامه

آیا می خواهید از مجموعه های آموزشی جدید ما و پروژه های صنعتی مطلع شوید؟ بنابراین در خبرنامه ما مشترک شوید

نگران نباشید ما از اسپم متنفریم!