صفحه اصلی / آموزش های جدید پی ال سی وان / مطالب دسته بندی 'سی پلاس پلاس'

آموزش سی پلاس پلاس ++C ، قسمت 20 ، قدرمطلق

همانطور که می دانیم خروجی تابع قدرمطلق همیشه مثبت است . پس کافیه عدد ورودی توسط کاربر رو با صفر مقایسه کنیم . اگر بزرگتر بود خود عدد رو چاپ کنه . و اگر کوچکتر از صفر بود ، اونو در منفی یک ضرب و سپس چاپ کنه . برای مثال عدد 2 رو 2 چاپ میکنه و منفی 7 رو ابتدا در منفی یک ضرب و سپس 7 رو

آموزش سی پلاس پلاس ++C ، قسمت 19 ، بخش پذیری بر دو یا سه

در برنامه هایی که قرار است دو شرط بررسی شود بسته به اینکه دو شرط لازم هستند و یا یکی بیشتر برای نتیجه کافی است می توان از دستور AND و OR استفاده کرد . برای AND هر دو شرط باید بر قرار باشد و برای OR یکی از شرط ها هم برقرار باشه کافیه . برای دریافت آموزش های بیشتر ، دانلود ویدئو و سورس برنامه ، به سایت

آموزش سی پلاس پلاس ++C ، قسمت 18 ، بخش پذیری بر 5

برای اینکه یک عدد بر 5 بخش پذیر باشه کافیه رقم یکان آن 0 یا 5 باشه . مثل عدد 15 یا 20 پس عدد رو دو رقمی فرض کردیم و با تقسیم اون به عدد 10 و استفاده از دستور باقی مانده برنامه این تمرین رو نوشتیم . برای دریافت آموزش های بیشتر ، دانلود ویدئو و سورس برنامه ، به سایت پی ال سی وان مراجعه کنید .

آموزش سی پلاس پلاس ++C ، قسمت 17 ، بخش پذیری

وقتی صحبت از بخش پذیری میشود به این معنی است که در تقسیم ما نباید باقی مانده داشته باشیم . در این تمرین کافیست دو عدد را از کاربر دریافت کنیم و سپس عدد اول را به دوم تقسیم کنیم . اگر باقی مانده نداشت یعنی بخش پذیر است . برای دریافت آموزش های بیشتر ، دانلود ویدئو و سورس برنامه ، به سایت پی ال سی وان مراجعه کنید

آموزش سی پلاس پلاس ++C ، قسمت 16 ، هزینه پیام کوتاه

به ازای تعداد مشخصی کلمه در یک متن پیام کوتاه مبلغی در نظر گرفته میشود که با یک تقسیم ساده به دست می آید . اما نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این است که برای کلمه های کمتر باقی مانده هم هزینه مشخصی در نظر گرفته میشود که با رقم کل جمع میشود . برای دریافت آموزش های بیشتر ، دانلود ویدئو و سورس برنامه ، به

آموزش سی پلاس پلاس ++C ، قسمت 15 ، زوج و فرد بودن عدد

برای اینکه متوجه شویم یک عدد زوج یا فرد است ، کافیست اونو به 2 تقسیم کنیم . اگر باقی مانده آن ، صفر بود ، پس عدد زوج است . ولی اگر باقی مانده آن غیر صفر بود یعنی یک ، پس عدد فرد است . برای دریافت آموزش های بیشتر ، دانلود ویدئو و سورس برنامه ، به سایت پی ال سی وان مراجعه کنید . www.PLC1.ir پشتیبانی

آموزش سی پلاس پلاس ++C ، قسمت 14 ، کد اسکی

اگر نوع یک ورودی به صورت کاراکتر تعریف شود ، می توان علاوه بر اعداد در ورودی از حروف هم استفاده کرد . حال اگر این کاراکتر به int تبدیل شود در نهایت به ازای هر حرف یک عددی در خروجی نمایش داده می شود که همان کد اسکی کاراکتر مربوطه خواهد بود . دقت کنید این عدد برای حروف بزرگ و کوچک متفاوت است . برای مثال کد اسکی

آموزش سی پلاس پلاس ++C ، قسمت 13 ، سینوس

با استفاده از دریافت یک عدد در ورودی به صورت درجه ، می خواهیم سینوس آنرا چاپ کنیم . دقت داشته باشیم برای محاسبه sin باید درجه رو به رادیان داشته باشیم . در تمرین 13 که به اشتباه 33 خوانده شد ، در قسمت توضیحات فرمول تبدیل درجه به رادیان آورده شده است . پس ما باید در ابتدا عدد وارد شده توسط کاربر رو بخ رادیان تبدیل کنیم

آموزش سی پلاس پلاس ++C ، قسمت 12 ، تغییر یکان و دهگان و جذر

در این تمرین در ابتدا یک عدد سه رقمی رو از کاربر دریافت می کنیم ، سپس جای یکان و دهگان آنرا عوض می کنیم . و در انتها جذر عدد جدید رو به دست می آوریم . برای دریافت آموزش های بیشتر ، دانلود ویدئو و سورس برنامه ، به سایت پی ال سی وان مراجعه کنید . www.PLC1.ir پشتیبانی فنی : WhatsApp:+989112754501 اینستاگرام پی ال سی وان :

آموزش سی پلاس پلاس ++C ، قسمت 11 ، تبدیل واحد طول

جسمی داریم که طول آن بر حسب یارد ، فوت و اینچ باید از کاربر گرفته شود . سپس طبق رابطه هایی که در تمرین وجود دارد ، باید انرا به متر ، سانتیمتر و میلیمتر تبدیل کنیم . برای دریافت آموزش های بیشتر ، دانلود ویدئو و سورس برنامه ، به سایت پی ال سی وان مراجعه کنید . www.PLC1.ir پشتیبانی فنی : WhatsApp:+989112754501 اینستاگرام پی ال سی وان