نرم افزار HMI وکن LeviStudioU.1.8.29

نرم افزار LeviStudioU.1.8.29 جهت برنامه نویسی HMI های سری LEVI شرکت وکن مورد استفاده قرار می گیرد .  مدل هایی که این ورژن نرم افزار پشتیبانی میکند شامل :  LEVI700E LEVI700LK LEVI700EM LEVI102E LEVI102L LEVI430E LEVI350T LEVI777TV LEVI430TV LEVI908TV LEVI350TV LEVI777A LEVI102A LEVI430T LEVI777T LEVI700L LEVI908T LEVI910T   برند هایی از PLC که در نرم افزار HMI وکن LeviStudioU.1.8.29 پشتیبانی می شوند ، شامل :  Fuji FB FATEK Facon Haiwell