صفحه اصلی / منوال آموزشی / فراروپایا / مطالب دسته بندی 'PLC'

تنظیمات اترنت دستگاه های PAC سری 6000

تنظیم پارامتر های اترنت دستگاه های سری 6000 در Firmware های 2.45 و قبل از آن از طریق پورت سریال بوده و نحوه انجام آن در راهنمای کاربری دستگاه ذکر شده است . اما در Firmware 2.46  سری 6000 اطلاعات مربوط به اترنت در کارت حافظه دستگاه و در فایلی به نام Config.sys قرار داده شده است . بنابراین مستقل از باطری دستگاه می باشد . بعد از بروز رسانی

راهنمای استفاده PACs 8360

معرفي محصول PACs 8360 يكي از محصولات خانواده PAC8000 است . كه ابزار مناسبي براي سيستم هاي كنترل حركت (Motion Control) و كنترل موتور ها مي باشد . PACs 8360 داراي 2 كانال مجزا شامل Encoder ، ورودي ديجيتال و خروجي Pulse و Direction می باشد . PACs 8360 مي تواند سه سيگنال A و B و Z را از Encoder موتور خوانده و بر اساس آن ، در خروجي

راهنمای استفاده PACs 6400

معرفي محصول PACs 6400 يكي از محصولات خانواده PAC6000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6380

معرفي محصول PACs 6380 يكي از محصولات خانواده PAC6000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6370

معرفي محصول PACs 6370 يكي از محصولات خانواده PAC6000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6250

معرفي محصول PACs 6250 يكي از محصولات خانواده PAC6000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6131

معرفي محصول PACs 6131 يكي از محصولات خانواده PAC6000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6130

معرفي محصول PACs 6130 يكي از محصولات خانواده PAC6000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6120

معرفي محصول PACs 6120 يكي از محصولات خانواده PAC6000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی

راهنمای استفاده PACs 6110

معرفي محصول PACs 6110 يكي از محصولات خانواده PAC6000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، Internal MMC , Ethernet , RTC ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . همچنین دارا بودن Webserver داخلی و امکان ارتباط با پروتکل FTP از دیگر امکانات این دستگاه می باشد . که توانایی