راهنمای استفاده PACs 5380

معرفي محصول PACs 5380 يكي از محصولات خانواده PAC5000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . PACs 5380 دارای 2 کانال ورودی آنالوگ به دیجیتال دیفرانسیل 24 بیتی ، 1 کانال خروجی آنالوگ 16 بیتی ، 4 کانال خروجی دیجیتال از نوع رله و

راهنمای استفاده PACs 5370

معرفي محصول PACs 5370 يكي از محصولات خانواده PAC5000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . PACs 5370 دارای 4 کانال ورودی آنالوگ به دیجیتال دیفرانسیل 24 بیتی ، 4 کانال خروجی دیجیتال از نوع رله و 4 کانال ورودی دیجیتال می باشد . 

راهنمای استفاده PACs 5250

معرفي محصول PACs 5250 يكي از محصولات خانواده PAC5000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . PACs 5250 دارای 8 کانال ورودی آنالوگ به دیجیتال دیفرانسیل 24 بیتی است .  دقت و سرعت بالا در نمونه گیری سيگنال هاي آنالوگ و قدرت پياده سازي

راهنمای استفاده PACs 5131

معرفي محصول PACs 5131 يكي از محصولات خانواده PAC5000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . PACs 5131 دارای 8 کانال ورودی دیجیتال و 8 کانال خروجی دیجیتال ایزوله شده است .  خروجی های دیجیتال PACs 5131 از نوع رله می باشد و برای

راهنمای استفاده PACs 5130

معرفي محصول PACs 5130 يكي از محصولات خانواده PAC5000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . PACs 5130 دارای 8 کانال ورودی دیجیتال و 8 کانال خروجی دیجیتال ایزوله شده است .  خروجی های دیجیتال PACs 5130 از نوع ترانزیستوری به صورت Open Collector

راهنمای استفاده PACs 5120

معرفي محصول PACs 5120 يكي از محصولات خانواده PAC5000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . PACs 5120 دارای 16 کانال خروجی دیجیتال ایزوله شده است .  خروجی های دیجیتال PACs 5120 از نوع رله می باشد و برای اتصال انواع بار مانند رله

راهنمای استفاده PACs 5110

معرفي محصول PACs 5110 يكي از محصولات خانواده PAC5000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . PACs 5100 دارای 16 کانال ورودی دیجیتال ایزوله شده است .  خروجی های دیجیتال PACs 5110 از نوع ترانزیستوری به صورت Open Collector می باشد و برای اتصال

راهنمای استفاده PACs 5100

معرفي محصول PACs 5100 يكي از محصولات خانواده PAC5000 مي باشد كه كليه امكانات اين خانواده را از جمله MODEBUS RTU ، برنامه ريزي با استفاده از نرم افزار ، FBD Editor به زبان Function Block و …  دارا مي باشد . PACs 5100 دارای 16 کانال ورودی دیجیتال ایزوله شده است .  ورودی های دیجیتال PACs 5100 برای اتصال سنسور های دیجیتال مناسب می باشد و پالس های تا