آسانسور 3 طبقه

در این پروژه که همانطور که از تصویر مشخص است ، ما سه طبقه توقف داریم .  منطق برنامه طوری است که پروژه مشابه یک بالابر تعریف شده است .  برای نمایش وضعیت آسانسور در هر لحظه ، از یک HMI دلتا 4.3 اینچ استفاده شده است .  برنامه نویسی PLC هم با برند دلتا انجام شده است .  برای حرکت نرم تر آسانسور از دور انداز استفاده شده است