آسانسور 3 طبقه

در این پروژه که همانطور که از تصویر مشخص است ، ما سه طبقه توقف داریم . منطق برنامه طوری است که پروژه مشابه یک بالابر تعریف شده است . برای نمایش وضعیت آسانسور در هر لحظه ، از یک HMI دلتا 4.3 اینچ استفاده شده است . برنامه نویسی PLC هم با برند دلتا انجام شده است . برای حرکت نرم تر آسانسور از دور انداز استفاده شده است