صفحه اصلی / نرم افزار / کینکو / مطالب دسته بندی 'PLC'

نرم افزار KincoBuilder v8.1.0.8

با نرم افزار KincoBuilder 8.1.0.8 شما می توانید با پی ال سی کینکو خود ارتباط بر قرار کنید . مهم ترین ویژگی این ورژن نسبت به نسخه های قبلی افزوده شدن سیمولیشن است . یعنی شما می توانید براحتی و بدون در اختیار داشتن سخت افزار PLC Kinco برنامه نوشته شده رو در محیط نرم افزار KincoBuilder شبیه سازی کنید . دانلود نرم افزار KincoBuilder v8.1.0.8 حجم فایل : 16

نرم افزار KincoBuilder v6.3.0.0

با نرم افزار KincoBuilder 6.3.0.0 شما می توانید با پی ال سی کینکو خود ارتباط بر قرار کنید . مهم ترین ویژگی این ورژن نسبت به نسخه های قبلی افزوده شدن سیمولیشن است . یعنی شما می توانید براحتی و بدون در اختیار داشتن سخت افزار PLC Kinco برنامه نوشته شده رو در محیط نرم افزار KincoBuilder شبیه سازی کنید . دانلود نرم افزار KincoBuilder v6.3.0.0 حجم فایل : 14 مگا

نرم افزار KincoBuilder v3.0.0.0

با نرم افزار KincoBuilder 3.0.0.0 شما می توانید با پی ال سی کینکو خود ارتباط بر قرار کنید . مهم ترین ویژگی این ورژن نسبت به نسخه های قبلی افزوده شدن سیمولیشن است . یعنی شما می توانید براحتی و بدون در اختیار داشتن سخت افزار PLC Kinco برنامه نوشته شده رو در محیط نرم افزار KincoBuilder شبیه سازی کنید . دانلود نرم افزار KincoBuilder v3.0.0.0 حجم فایل : 12

نرم افزار KincoBuilder v1.8.0.0

با نرم افزار KincoBuilder 1.8.0.0 شما می توانید با پی ال سی کینکو خود ارتباط بر قرار کنید . مهم ترین ویژگی این ورژن نسبت به نسخه های قبلی افزوده شدن سیمولیشن است . یعنی شما می توانید براحتی و بدون در اختیار داشتن سخت افزار PLC Kinco برنامه نوشته شده رو در محیط نرم افزار KincoBuilder شبیه سازی کنید . دانلود نرم افزار KincoBuilder v1.8.0.0 حجم فایل : 12

نرم افزار KincoBuilder v1.6.0.0

با نرم افزار KincoBuilder 1.6.0.0 شما می توانید با پی ال سی کینکو خود ارتباط بر قرار کنید . مهم ترین ویژگی این ورژن نسبت به نسخه های قبلی افزوده شدن سیمولیشن است . یعنی شما می توانید براحتی و بدون در اختیار داشتن سخت افزار PLC Kinco برنامه نوشته شده رو در محیط نرم افزار KincoBuilder شبیه سازی کنید . دانلود نرم افزار KincoBuilder v1.6.0.0 حجم فایل : 5