خط کشی جدول و خیابان

این دستگاه برای اولین بار 5 سال پیش توسط پی ال سی وان ، اتوماسیون شد .  دستگاه خط کشی قابلیت استفاده برای رنگ آمیزی جدول ، خیابان ، سالن های ورزشی ، میدان و . . . را دارد .  استفاده در حالت دستی ، رنگ ممتد و یا اتوماتیک .  تنظیم میزان متراژ برای استفاده تا 4 نازل   محاسبه رنگ استفاده شده ، متراژ طی شده و متراز