صفحه اصلی / نرم افزار / مطالب دسته بندی 'امرون'

نرم افزار CX-One 4.40

نرم افزار CX-One امرن | یک نرم افزار برای سیستم اتوماسیون شما نرم افزار CX-One امرن Omron به کاربران اجازه می دهد تا چندین دستگاه مانند PLC ها، HMI ها و سیستم های کنترل حرکت و شبکه ها را با استفاده از یک بسته نرم افزاری با یک نصب و شماره مجوز، ساخت، پیکربندی و برنامه ریزی کنند. این به طور قابل توجهی پیچیدگی پیکربندی را کاهش می دهد و اجازه می