توزین حبوبات

در پروژه توزین حبوبات ، با استفاده از یک مخزن ، نوار نقاله و سنسور های لودسل در 4 کانال عمل توزین حبوبات انجام می شود .  دقت این دستگاه در حد گرم می باشد .  قابلیت های مختلف این دستگاه باعث شده که کار با آن بسیار انعطاف پذیر باشد .  همچنین از این دستگاه برای موارد دیگر نیز می توان استفاده کرد .  برای آگاهی بیشتر با پی