مرغداری

در پروژه مرغداری کلیه پارامتر های مورد نظر قابل پیاده سازی است . برای هر سالن برنامه سفارشی قابل پیاده سازی است . کیفیت تجهیزات استفاده شده ، قیمت تمام شده را مشخص میکند . از برند های اروپایی تا چینی قابل استفاده خواهد بود . اما برای مرغداری به دلیل ریسک بالا ، بهتر از سطح مشخصی کیفیت را پایین تر انتخاب نکنیم . که متناسب با سالن شما