مرغداری

در پروژه مرغداری کلیه پارامتر های مورد نظر قابل پیاده سازی است .  برای هر سالن برنامه سفارشی قابل پیاده سازی است .  کیفیت تجهیزات استفاده شده ، قیمت تمام شده را مشخص میکند .  از برند های اروپایی تا چینی قابل استفاده خواهد بود .  اما برای مرغداری به دلیل ریسک بالا ، بهتر از سطح مشخصی کیفیت را پایین تر انتخاب نکنیم .  که متناسب با سالن شما