صفحه اصلی / نرم افزار / مطالب دسته بندی 'بیجر'

نرم افزار مانیتورینگ iX RunTime 2.40 SP4

بعد از نوشتن برنامه با iX Developer نیاز به نرم افزار iX RunTime است که برنامه خروجی گرفته شده به صورت فایل اجرایی را در کامپیوتر مقصد نصب و اجرا کنید . با این کار بعد از هر بار روشن کردن کامپیوتر پروژه مورد نظر ، برنامه مانیتورینگ به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد . در صورت نداشتن دانگل سخت افزاری ، بعد از نیم ساعت حالت آنلاین قطع میشود

نرم افزار مانیتورینگ iX RunTime 2.40 SP3

بعد از نوشتن برنامه با iX Developer نیاز به نرم افزار iX RunTime است که برنامه خروجی گرفته شده به صورت فایل اجرایی را در کامپیوتر مقصد نصب و اجرا کنید . با این کار بعد از هر بار روشن کردن کامپیوتر پروژه مورد نظر ، برنامه مانیتورینگ به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد . در صورت نداشتن دانگل سخت افزاری ، بعد از نیم ساعت حالت آنلاین قطع میشود

نرم افزار مانیتورینگ iX RunTime 2.40 SP2

بعد از نوشتن برنامه با iX Developer نیاز به نرم افزار iX RunTime است که برنامه خروجی گرفته شده به صورت فایل اجرایی را در کامپیوتر مقصد نصب و اجرا کنید . با این کار بعد از هر بار روشن کردن کامپیوتر پروژه مورد نظر ، برنامه مانیتورینگ به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد . در صورت نداشتن دانگل سخت افزاری ، بعد از نیم ساعت حالت آنلاین قطع میشود

نرم افزار مانیتورینگ iX RunTime 2.40 SP1

بعد از نوشتن برنامه با iX Developer نیاز به نرم افزار iX RunTime است که برنامه خروجی گرفته شده به صورت فایل اجرایی را در کامپیوتر مقصد نصب و اجرا کنید . با این کار بعد از هر بار روشن کردن کامپیوتر پروژه مورد نظر ، برنامه مانیتورینگ به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد . در صورت نداشتن دانگل سخت افزاری ، بعد از نیم ساعت حالت آنلاین قطع میشود

نرم افزار مانیتورینگ iX Developer 2.40 SP4

نرم افزار ix Developer 2.40 SP4 اگر قصد دانلود نرم افزار ix Developer  یا ix Runtime رو دارید . و یا میخواهید با نرم افزار ix Developer پروژه مانیتورینگ انجام دهید . اگر با نرم افزار ix Developer شرکت بیجر Beijer تازه آشنا شدید . و یا اینکه قصد تهیه مجموعه آموزشی مانیتورینگ ix را دارید . و اگر میخواهید متناسب با نرم افزار ix Developer برای پروژه خودتان سخت

نرم افزار مانیتورینگ iX Developer 2.40 SP3

نرم افزار ix Developer 2.40 SP3 اگر قصد دانلود نرم افزار ix Developer  یا ix Runtime رو دارید . و یا میخواهید با نرم افزار ix Developer پروژه مانیتورینگ انجام دهید . اگر با نرم افزار ix Developer شرکت بیجر Beijer تازه آشنا شدید . و یا اینکه قصد تهیه مجموعه آموزشی مانیتورینگ ix را دارید . و اگر میخواهید متناسب با نرم افزار ix Developer برای پروژه خودتان سخت

نرم افزار مانیتورینگ iX Developer 2.40 SP2

نرم افزار ix Developer 2.40 SP2 اگر قصد دانلود نرم افزار ix Developer  یا ix Runtime رو دارید . و یا میخواهید با نرم افزار ix Developer پروژه مانیتورینگ انجام دهید . اگر با نرم افزار ix Developer شرکت بیجر Beijer تازه آشنا شدید . و یا اینکه قصد تهیه مجموعه آموزشی مانیتورینگ ix را دارید . و اگر میخواهید متناسب با نرم افزار ix Developer برای پروژه خودتان سخت

نرم افزار مانیتورینگ iX Developer 2.40 SP1

نرم افزار ix Developer 2.40 SP1 اگر قصد دانلود نرم افزار ix Developer  یا ix Runtime رو دارید . و یا میخواهید با نرم افزار ix Developer پروژه مانیتورینگ انجام دهید . اگر با نرم افزار ix Developer شرکت بیجر Beijer تازه آشنا شدید . و یا اینکه قصد تهیه مجموعه آموزشی مانیتورینگ ix را دارید . و اگر میخواهید متناسب با نرم افزار ix Developer برای پروژه خودتان سخت

نرم افزار مانیتورینگ iX RunTime 2.30

بعد از نوشتن برنامه با iX Developer نیاز به نرم افزار iX RunTime است که برنامه خروجی گرفته شده به صورت فایل اجرایی را در کامپیوتر مقصد نصب و اجرا کنید . با این کار بعد از هر بار روشن کردن کامپیوتر پروژه مورد نظر ، برنامه مانیتورینگ به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد . در صورت نداشتن دانگل سخت افزاری ، بعد از نیم ساعت حالت آنلاین قطع میشود

نرم افزار مانیتورینگ iX Developer 2.30

نرم افزار ix Developer 2.30 اگر قصد دانلود نرم افزار ix Developer  یا ix Runtime رو دارید . و یا میخواهید با نرم افزار ix Developer پروژه مانیتورینگ انجام دهید . اگر با نرم افزار ix Developer شرکت بیجر Beijer تازه آشنا شدید . و یا اینکه قصد تهیه مجموعه آموزشی مانیتورینگ ix را دارید . و اگر میخواهید متناسب با نرم افزار ix Developer برای پروژه خودتان سخت افزار