خمکن شمش

در پروژه خم کن شمش ، با استفاده از یک دستگاه پرس و بال اسکرو ، به شمش با قطر های مختلف فشار وارد می شود .  حال با توجه به محاسبه های انجام شده در PLC و ست پوینت زاویه ، شمش به مقدار مورد نظر خم می شود .  یعنی می توانیم به مقدار دلخواه زاویه خمش را مشخص کنیم .  برای آگاهی بیشتر با پی ال سی