صفحه اصلی / نرم افزار / ایتک / مطالب دسته بندی 'بروزرسانی'

فایل آپدیت 3.23 ورژن سخت افزاری 2.21 در 10SX پی ال سی دلتا ایرانی

با این فایل میتوانید نسخه پی ال سی 10SX ایرانی ورژن سخت افزاری 2.21 خود را به نسخه 3.23 ارتقا دهید . برای اطلاع از ورژن CPU دلتا خود ، کافیست در حالت آنلاین به قسمت PLC Information در سر برگ Communication نرم افزار WPLSoft مراجعه کنید . فیلم آموزشی آپدیت PLC دلتا ایرانی دانلود ویدئو دانلود فایل آپدیت 3.23 ورژن سخت افزاری 2.21 در 10SX ایرانی حجم فایل :

فایل آپدیت 3.23 ورژن سخت افزاری 2.10 در 10SX پی ال سی دلتا ایرانی

با این فایل میتوانید نسخه پی ال سی 10SX ایرانی ورژن سخت افزاری 2.10 خود را به نسخه 3.23 ارتقا دهید . برای اطلاع از ورژن CPU دلتا خود ، کافیست در حالت آنلاین به قسمت PLC Information در سر برگ Communication نرم افزار WPLSoft مراجعه کنید . فیلم آموزشی آپدیت PLC دلتا ایرانی دانلود ویدئو دانلود فایل آپدیت 3.23 ورژن سخت افزاری 2.10 در 10SX ایرانی حجم فایل :

فایل آپدیت 6.52 در 14SS2 پی ال سی دلتا ایرانی

با این فایل میتوانید ورژن پی ال سی 14SS2 ایرانی خود را به نسخه 6.52 ارتقا دهید . برای اطلاع از ورژن CPU دلتا خود ، کافیست در حالت آنلاین به قسمت PLC Information در سر برگ Communication نرم افزار WPLSoft مراجعه کنید . فیلم آموزشی آپدیت PLC دلتا ایرانی دانلود ویدئو دانلود فایل آپدیت 6.52 در 14SS2 ایرانی حجم فایل : 300 کیلو بایت همه آموزش های رایگان پی

فایل آپدیت 6.47 در 14SS2 پی ال سی دلتا ایرانی

با این فایل میتوانید ورژن پی ال سی 14SS2 ایرانی خود را به نسخه 6.47 ارتقا دهید . برای اطلاع از ورژن CPU دلتا خود ، کافیست در حالت آنلاین به قسمت PLC Information در سر برگ Communication نرم افزار WPLSoft مراجعه کنید . فیلم آموزشی آپدیت PLC دلتا ایرانی دانلود ویدئو دانلود فایل آپدیت 6.47 در 14SS2 ایرانی حجم فایل : 357 کیلو بایت   همه آموزش های رایگان

فایل آپدیت 6.45 در 14SS2 پی ال سی دلتا ایرانی

با این فایل میتوانید ورژن پی ال سی 14SS2 ایرانی خود را به نسخه 6.45 ارتقا دهید . برای اطلاع از ورژن CPU دلتا خود ، کافیست در حالت آنلاین به قسمت PLC Information در سر برگ Communication نرم افزار WPLSoft مراجعه کنید . فیلم آموزشی آپدیت PLC دلتا ایرانی دانلود ویدئو دانلود فایل آپدیت 6.45 در 14SS2 ایرانی حجم فایل : 357 کیلو بایت همه آموزش های رایگان پی

فایل آپدیت 3.17 ورژن سخت افزاری 2.21 در 10SX پی ال سی دلتا ایرانی

با این فایل میتوانید نسخه پی ال سی 10SX ایرانی ورژن سخت افزاری 2.10 خود را به نسخه 3.17 ارتقا دهید . برای اطلاع از ورژن CPU دلتا خود ، کافیست در حالت آنلاین به قسمت PLC Information در سر برگ Communication نرم افزار WPLSoft مراجعه کنید . فیلم آموزشی آپدیت PLC دلتا ایرانی دانلود ویدئو دانلود فایل آپدیت 3.17 ورژن سخت افزاری 2.21 در 10SX ایرانی حجم فایل :

فایل آپدیت 3.17 ورژن سخت افزاری 2.10 در 10SX پی ال سی دلتا ایرانی

با این فایل میتوانید نسخه پی ال سی 10SX ایرانی ورژن سخت افزاری 2.10 خود را به نسخه 3.17 ارتقا دهید . برای اطلاع از ورژن CPU دلتا خود ، کافیست در حالت آنلاین به قسمت PLC Information در سر برگ Communication نرم افزار WPLSoft مراجعه کنید . فیلم آموزشی آپدیت PLC دلتا ایرانی دانلود ویدئو دانلود فایل آپدیت 3.17 ورژن سخت افزاری 2.10 در 10SX ایرانی حجم فایل :

فایل آپدیت 3.15 ورژن سخت افزاری 2.21 در 10SX پی ال سی دلتا ایرانی

با این فایل میتوانید نسخه پی ال سی 10SX ایرانی ورژن سخت افزاری 2.21 خود را به نسخه 3.15 ارتقا دهید . برای اطلاع از ورژن CPU دلتا خود ، کافیست در حالت آنلاین به قسمت PLC Information در سر برگ Communication نرم افزار WPLSoft مراجعه کنید . فیلم آموزشی آپدیت PLC دلتا ایرانی دانلود ویدئو دانلود فایل آپدیت 3.15 ورژن سخت افزاری 2.21 در 10SX ایرانی حجم فایل :

فایل آپدیت 3.15 ورژن سخت افزاری 2.10 در 10SX پی ال سی دلتا ایرانی

با این فایل میتوانید نسخه پی ال سی 10SX ایرانی ورژن سخت افزاری 2.10 خود را به نسخه 3.15 ارتقا دهید . برای اطلاع از ورژن CPU دلتا خود ، کافیست در حالت آنلاین به قسمت PLC Information در سر برگ Communication نرم افزار WPLSoft مراجعه کنید . فیلم آموزشی آپدیت PLC دلتا ایرانی دانلود ویدئو دانلود فایل آپدیت 3.15 ورژن سخت افزاری 2.10 در 10SX ایرانی حجم فایل :

فایل آپدیت 3.14 ورژن سخت افزاری 2.21 در 10SX پی ال سی دلتا ایرانی

با این فایل میتوانید نسخه پی ال سی 10SX ایرانی ورژن سخت افزاری 2.21 خود را به نسخه 3.14 ارتقا دهید . برای اطلاع از ورژن CPU دلتا خود ، کافیست در حالت آنلاین به قسمت PLC Information در سر برگ Communication نرم افزار WPLSoft مراجعه کنید . فیلم آموزشی آپدیت PLC دلتا ایرانی دانلود ویدئو دانلود فایل آپدیت 3.14 ورژن سخت افزاری 2.21 در 10SX ایرانی حجم فایل :