قیمت اینورتر های iMaster ADT در در تاریخ ، 30 تیر 98 به روز رسانی شده است .